És una rama de la medicina que estudia la relació entre els quatre sistemes de control de l'organisme: sistema psicològic, endocrinològic, neurològic i immunològic.

La interacció entre la ment, el sistema nerviós i el sistema immunitari constitueix l'eix de la nostra capacitat d'adaptació. L'equilibri entre aquests sistemes garanteix l'homeòstasi i la salut de l'organisme.

El procés d'emmalaltir es genera quan coincideixen determinades condicions (canvis ambientals, inadequada aportació de nutrients, disminució en l'excreció de deixalles tòxics, estrés, etc) que promouen els processos patològics, sumat als fets traumàtics externs (físics i psicològics) que afecten l'individu.

El control integral, durant el procés de recuperació, inclou la desintoxicació, l'alimentació, l'exercici, la relaxació, la visualització, deixar fluir les intuïcions, els tractaments regulatius.

Es fa indispensable que l'individu prenga consciència de la seua situació i assumisca la responsabilitat per la seua salut, i aprenga a autogestionar-se i dirigir-se, a modificar els hàbits de vida i les relacions socials si poden facilitar l'autocuració.

A la Clínica eix integrem la PNI dins el procés de recuperació del pacient, a través d'un programa d'alimentació i suplementació personalitzada i un pla d'exercici físic detallat.

No hem de perdre el concepte que "el tot és més que la suma de les seues parts"